fbpx

Att äga en båt tillsammans med andra är en bra lösning för den typiske användaren. Faktum är att båtar i Sverige används i snitt 15 dagar per år enligt båtbranschens riksförbund. Det är nästan tragiskt lite. Den här artikeln handlar om vad man ska tänka på om man vill skaffa sig en andel i en båt.

Lär känna dina tilltänkta delägare

Ni kommer att behöva samarbeta och ta vissa beslut gemensamt. Därför är det viktigt att du känner att ni kan prata bra med varandra och att ni har samma förväntningar på hur delägandet ska gå till.

Kom överens om principerna – innan de behövs!

Vi har alla lite olika syn på rättvisa. Därför är det bra att få ned det viktiga på papper, så att alla vet vad som gäller. Att inte ha ett avtal kan förstås funka, men risken är att en vacker dag så visar det sig att man tänker helt olika och då hamnar i en konflikt. Så vad bör ett samägandeavtal innehålla? Det finns lite att tänka på, och några fallgropar!

Lika andelar ger enkelhet

Visserligen är det förstås möjligt att inte äga lika stora andelar av båten. Kanske någon har mer pengar och kan tänka sig att stoppa in lite mer och således få en större andel. Men tänk då på att det ökar komplexiteten. Ska den delägaren få mer rätt att nyttja båten? Och ska samma delägare behöva betala större del av det löpande underhållet? Inga självklara frågor. Resten av bloggposten kommer att fokusera på samägande med lika andelar.

You break it – you pay it?

Vår erfarenhet visar att de flesta som inte samägt något förväntar sig att om en delägare orsakar en skada så ska den betala för sig, så att inte de andra drabbas. Det finns dock ett problem med en sådan princip: den är svår att genomföra! Det är ofta hårfint om en skada orsakats av felanvändande, otur eller bara normalt slitage. Och ännu värre – även om den tydligt orsakats av felanvändande, såsom en grundstötning med skrovet, så är det inte säkert att det märks förrän båten tas upp för vinterförvaring! Samma sak med propellrar, något av det vanligaste som går sönder på en motorbåt, som kan gå sönder ”lite grand” av att slå i botten (felanvändande) eller träffa något som flyter (otur). Men det kanske först bara resulterar i att båten går lite sämre/långsammare. Först efter flera händelser börjar det märkas tydligt nog, och vid en inspektion så blir det uppenbart att propellern bör bytas.

Rent teoretiskt så går det förstås att försöka tillämpa den här principen ändå. Se på hyrbilsbranschen – de gör det! Och det verkar väl funka bra? Låt se. Dels behövs då inspektioner av hyrfirman vid varje överlämning och trots det går det snett ofta. Kan inte räkna hur många gånger jag själv hämtat ut en bil och noterat att de missat en tidigare skada. För att översätta till en andelsbåt så krävs helt enkelt att man både inspekterar båten när man ska iväg och när man lämnar den. Och ja, det är förmodligen under ytan som eventuella skador finns.

Slutsatsen är att det inte är praktiskt genomförbart att ha full koll på när skador händer. Med den principen så är risken överhängande att en eventuell skada kommer att skapa grogrund för konflikter. Lösningen är helt enkelt den motsatta… nämligen:

Delägarna ska bära risken solidariskt!

Ja, det är enda rimliga vägen faktiskt! Man får glädja sig över att eventuella kostnader kopplat till ägandet även de delas på gruppen. Och inget hindrar någon av delägarna att frivilligt ta på sig en kostnad om den känner för det, exempelvis om den delägaren tagit en stor risk i en naturhamn och inte vill att de andra ska drabbas av det. Det finns dock ett superbt sätt att minska risken och det är med en försäkring!

Försäkringar för andelsbåtar

Här kommer en annan fallgrop. Försäkringar för båtar gäller inte per automatik för andra nyttjare än den så kallade förmånstagaren (den person som står på försäkringen)! Faktum är att många båtar körs helt oförsäkrade när försäkringen kräver att förmånstagaren måste vara ombord båten när den körs. Så om exempelvis barnen använder båten utan föräldern som äger båten så kanske inte försäkringen gäller! Vi har kartlagt försäkringsmarknaden och det verkar som att Svedea är det enda bolaget som erbjuder en båtförsäkring som passar för andelsbåtar, då den tillåter att upp till 5 förmånstagare registreras på försäkringen. Bra Svedea!

Dela på arbetsbördan

Det kan verka självklart, men glöm inte att göra regler för hur arbetet kopplat till båten ska delas upp. Och kanske framför allt – vad händer om någon inte drar sitt strå till stacken? Här gäller det få till en rutin där man för loggbok över det arbete med båten som varje delägare utför. Över tiden blir det då möjligt att säkerställa att fördelningen av arbetsbördan blir jämn. Det är en stark rekommendation att faktiskt logga detta, för annars kan det bli så att alla känner att de lägger mer tid än de andra delägarna.

Fördelning av nyttjandet

Det här är en viktig punkt. Vår erfarenhet är att många andelsbåtar tillämpar styltiga system t ex att man har båten varannan vecka (om 2 delägare). Men det finns mycket smartare upplägg. Att ha båten varannan vecka innebär i praktiken att ena veckan äger man en båt, andra veckan har man ingen båt alls (ur ett nyttjandeperspektiv). Med mer flexibla upplägg så blir det mer likt om man skulle äga båten ensam. En fritidsbåt i Sverige används i genomsnitt 15 dagar per år. Så med 2 delägare så är det sannolikt att det blir krockar (att båda vill ha båten samtidigt) endast ett par gånger per säsong! Ett mycket lågt pris att betala för att i gengäld spara mycket pengar och tid. Det här ämnet är stort nog för en egen blogg-post (kanske kommer…) men var beredd att testa ett upplägg och sen utveckla det med målet att alla delägare ska bli så nöjda som möjligt. Helt nödvändigt för alla sådana flexibla upplägg är att gruppen har en gemensam bokningskalender.

Vad händer sen?

En sak är säker – livssituationer förändras. Någon kanske tröttnar. Eller flyttar. Eller får ont om pengar. Eller så funkar inte samarbetet tillräckligt bra. Alla såna frågor bör man tänka på redan innan båten köps, så att det finns tydliga regler för hur det ska hanteras. Här kan man faktiskt inspireras från aktiebolagslagen. Det finns många bra principer i den som, med lite modifikation, passar utmärkt för en andelsbåt.

Hur skriver man ett samägandeavtal

Egentligen heter det ett ”Samäganderättsavtal”, men det spelar ingen större roll vad det kallas; delägaravtal, samägaravtal eller vad som helst. Men innehållet måste innehålla några grundläggande delar såsom vilka samägarna är, vad som samägs och hur stor andel varje samägare har. Sen är det bara att fylla på med regler. OBS: det finns en lag från år 1904 i Sverige som reglerar samägande. Det kan vara bra att avtala om att den inte ska gälla ert samägande.

Nåväl, poängen och målet med avtalet är att ge goda förutsättningar för ett bra samarbete och att minska risken för konflikter. Det ska vara glasklart vad som händer i olika situationer. Om det är glasklart blir risken låg att någon ifrågasätter vad som ska hända i varje given situation som regleras i avtalet.

Få ett gratis delägaravtal av ihopa

Vi på ihopa har tagit fram ett genomarbetat samägandeavtal anpassat till svensk lagstiftning.

Avtalet är utformat för att kunna tillämpas även för andra ägodelar såsom trädgårdsmaskiner, hobbyutrustning och ja, lite vad som helst faktiskt! Men båtar är lite speciella, och det finns många olika båtar och olika upplägg för andelsbåten. Därför kan det behövas lite modifiering till det avtal vi tillhandahåller. Vi på ihopa är mycket intresserade av att kunna erbjuda lämpliga avtal för alla typer av samägande och med alla varianter på upplägg. Därför vill vi gärna hjälpa till med just den modifiering du behöver. Berätta vad just du/ni önskar för modifiering eller tillägg så ska vi göra vårt bästa, och gratis!

ihopa gör andelsägande enkelt och säkert

Utöver avtalet så ger ihopa stöd till allt som hör till andelsbåten.

Har du redan en båt ensam? Sälj den och behåll den! Ja, alltså genom att göra om den till en andelsbåt. Lägg upp en annons på ihopa.com så ska du se att du får napp.

Har du ingen båt ännu? Även då kan du lägga upp en annons och hitta andra delägare. Om ingen av dem redan har en båt kan ni köpa en tillsammans. Om någon redan har en båt så kanske du vill köpa in dig i just den?

Vi hjälper er genom processen inklusive att på ett enkelt sätt verifiera varandras identitet och ekonomi utan att för den delen ge onödigt stor insyn eller trigga en kreditupplysning. Sen tillhandahåller vi alla fundamentala verktyg som behövs för andelsägandet, såsom bokningskalender, loggar, kommunikation mm. Sätt igång direkt och få till din andelsbåt du med!2 kommentarer

Sälj din båt och behåll den! — Ihopa Blog · 4 juni, 2019 kl. 10:33 e m

[…] previous post Så får du andelsbåten att flyta fint […]

Vågar man lita på andras ansvarskänsla? Pinsamhetsfaktorn avgör! — Ihopa Blog · 20 juli, 2019 kl. 9:41 f m

[…] Så får du andelsbåten att flyta fint […]

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *