fbpx

Vi märker att många undrar över två specifika utmaningar med delat ägande.

1. Tillgänglighet

Där finns en förväntan som grundar sig i hur det brukar vara att vara ensam ägare av en pryl eller båt. Då är ju tillgängligheten 100%, dvs när helst man vill använda saken så får man det. Många tänker spontant att om man är 2 delägare så kan jag bara använda saken 50% av tiden. Det resonemanget har inte så stor relevans i praktiken eftersom nästan alla saker vi har mest står oanvända. Till och med båtar, som man skulle kunna tro används så fort det är fint väder, används så lite som 15 dagar per år i genomsnitt. Med 2 delägare blir det sannolikt bara ett fåtal dagar per år som behoven krockar. Och just dessa krockdagar delar man dessutom på. Slutsatsen är att den här negativa sidan av samägande är långt mindre än vad många tror.

2. Ansvarskänslan

Själv e bäste dräng? Hur kan man vara säker på att andra delägare, t ex i en andelsbåt, har tillräckligt hög ansvarskänsla? Här finns det väldigt intressant data som indikerar att samägande ger utmärkta förutsättningar för att folk ska visa sin bästa sida åtminstone!

Hela delningsekonomin bygger på att vi vågar lita på varandra (istället för på oss själva eller ett företag). Det finns ett nystartat försäkringsbolag, Sharin, som har tagit fram en försäkringsprodukt just för delningsekonomin och de har sett ett väldigt intressant samband som kan kallas för pinsamhetsfaktorn. Ju mer personligt ett delningsupplägg blir, desto mer bryr man sig om prylen som delas.

T ex om man hyr något utan att behöva träffa personen man hyr av så är man inte lika försiktig med prylen och således så ökar risken att det blir ett försäkringsärende av det. Om man däremot behöver träffas, i synnerhet för att lämna tillbaka något man hyrt, så ökar ansvarskänslan markant och risken minskar att prylen går sönder medan den hyrs ut. Det handlar helt enkelt om att man tycker att det vore pinsamt att låna/hyra något och behöva lämna tillbaka det i sämre skick.

Ett lite oväntat samband är att om man bor nära varandra så ökar pinsamhetsfaktorn bara av den anledningen. Kanske beror det på att man ju riskerar att stöta på varandra senare vid något tillfälle.

Hur blir pinsamhetsfaktorn vid samägande då? Jo, rimligtvis slår den i taket! Dels är det uppenbart att man kommer att behöva träffas fysiskt och stå till svars för eventuellt slarv etc. Men inte nog med det – till skillnad från uthyrning så är samägande ett jämställt upplägg där rollerna byts löpande och delägarna både agerar användare men också ägare. Om du slarvar med städningen av båten efter att du haft den så finns det en överhängande risk att den andra delägaren börjar slarva den med. Det ligger i alla delägares intresse att hålla båten i gott skick. Dessutom är samägandet en symbios som ju kan ta slut om någon i gruppen tycker att upplägget inte funkar.

Vi har kontakt med väldigt många samägare av allt från små handgräsklippare till dyra segelbåtar i medelhavet. Vi hör ytterst sällan om att någon inte lever upp till andra delägares krav på ansvarskänsla. T ex finns det ett båtlag som har en andelsbåt i Grekland. De har varit aktiva i 40 år och bytt ut i princip alla delägare med tiden, och även bytt båt ett par gånger. Endast 1 gång har de haft problem med en andelsägare och det var inte för att den var ovarsam utan för att den hade betalningssvårigheter för den årliga avgiften för underhåll etc.

Träffa dina delägare och lita på magkänslan

Det går förstås att minimera risken för bekymmer inför att man går in i ett samägande. Det första är att man bör träffas om det handlar om en större kapitalvara såsom en båt. Lita på magkänslan, ni som grupp behöver kunna samarbeta.

Sen är det relativt vanligt att inte ha något delägaravtal och det är en onödig risk. Utan ett avtal så kan det lättare bli bekymmer när något händer.

Slutligen så kan man ju överväga att skaffa en försäkring. Många tillverkare säljer egna sakförsäkringar t ex DJI som tillverkar drönare. De har en försäkring som täcker det mesta inklusive drulle. Och för båtar finns Svedea som har en försäkring där upp till 5 delägare kan vara förmånstagare. Men smartast i klassen är ändå Sharin med sina skräddarsydda försäkringar för delningsekonomin. De tar hänsyn till pinsamhetsfaktorn när de beräknar försäkringspremien – bara en sån sak! Sharin håller på att rulla ut deras tjänst och det kan dröja innan det går att köpa den till du vill samäga, men tids nog!

ihopa vill göra samägande till det självklara valet

Vi på www.ihopa.com drivs av visionen att göra samägande så enkelt som möjligt. Testa gärna genom att lägga upp en annons för det du vill samäga så ska du se att du får napp snabbt! Det är helt gratis både att annonsera och att använda samarbetsverktygen såsom bokningskalender, delägaravtal, loggar osv. Ge oss gärna feedback så hjälper du oss att hjälpa dig ännu bättre framöver. 🙂

 

Här kan du läsa mer

 


0 kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *